Pricing example · Bootstrap

...

KURZ BOJA V ZASTAVANÝCH PRIESTRANSTVÁCH - ŠTANDARDNÝ KURZ CQB

Výcvik postupov a reakcií pri pôsobení v zastavaných priestranstvách obnáša v značnej miere špecifický prístup voči riešeniu akýchkoľvek situácií. Udržiavanie taktickej disciplíny, vzájomného tempa koordinácie, rýchlosti, presnoti, agresie a postupnosti, sú neoddeliteľnými faktormi tohto nasadenia. Naše kurzy boja v zastavaných priestranstvách od základného cez štandardný a odborný výcvik vás pripravia v komplexnej miere pre pôsobenie v budovách a ich priľahlých priestoroch. Vzhľadom k tomu, že postupy boja v zastavaných priestranstvách sú svojráznym oborom z hľadiska pechotného pôsobenia, odporúčame každému záujemcovi, ktorý s touto problematikou nemá doposiaľ skúsenosť, začať postupne od základného kurzu CQB.

Na základe dopytu zo strany verejnosti , uchádzačov a objednávateľov našich kurzov, vieme flexibilne stanoviť dĺžky trvania niektorých kurzov v rámci jedno až viacdňovej formy. Aktuálne otvorené kurzy, ich trvanie a cenové relácie nájdete vždy v ponuke OTVORENÉ KURZY.


HRUBÝ OBSAH ŠTANDARDNÉHO KURZU CQB :

 • taktická príprava _ nácvik koordinácie , princípov a postupov striedania úloh palebnej podpory a úderných družstiev
 • taktická príprava _ výcvik komplexného čistenia miestností , chodieb, hál a schodísk s prienikmi do viacerých objektov
 • taktická príprava _ postupy okamžitých reakcií pri kontakte s narušiteľom či cieľovým subjektom
 • taktická príprava _ zaistenie ranených osôb a odsun ranených osôb
 • taktická príprava _ preverenie účinných reakcií na najčastejšie incidenty


 • SPÄŤ NA MAPU KURZOV  OTVORENÉ KURZY  ...

  LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

  Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti záladných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

  VIAC INFO
  PRÍSPEVKY A AKTUALITY


  ...
  ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

  Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

  Čítať viac
  ...
  VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

  Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

  Čítať viac
  ...
  KDE ZAČAŤ ?

  Vzhľadom k širokému rozsahu tematických celkov výcviku, ktoré poskytujeme v rámci našej ponuky, často krát u mnohých vyplýva otázka "ktorým kurzom či kurzami začať".

  Čítať viac