- SPOLUPRÁCA ACOS -PRÁVNA FORMA :
FYZICKÁ / PRÁVNICKÁ OSOBA (JEDNOTLIVEC) OBČIANSKE ZDRUŽENIE

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA S.R.O.

ZLOŽKA ŠTÁTNEHO APARÁTU  NEFORMÁLNE ZOSKUPENIE

MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA  INÁ FORMAMENO - KONTAKTNEJ OSOBY :
  

PRIEZVISKO - KONTAKTNEJ OSOBY :
 

KRAJINA :


ADRESA SPOLOČNOSTI :


MESTO :


PSČ :
 

TELEFÓNNE ČÍSLO KONTAKTNEJ OSOBY :
 

E-MAIL KONTAKTNEJ OSOBY :
 

 
POZNÁMKA :