Pricing example · Bootstrap

...

KURZ BOJOVEJ PREVENCIE

Základné bojové zručnosti sú primárnym pilierom návykov každej skupiny či jednotlivca v oblasti obrannej a bojovej prípravy. Tieto zručnosti obnášajú súbory postupov a techník zdravotníckej, spojovacej a ženijnej prípravy, prípravy v oblasti radiačnej chemickej a biologickej ochrany, základnú pohotovostnú prípravu a taktickú prípravu postupov na individuálnej a skupinovej úrovni. Výcvik základných bojových zručností pripravuje absolventov v účinnom vyhodnotení nebezpečnej situácie a následnom uplatnení okamžitej reakcie pre zamedzenie dopadu nebezpečenstva a zaistenie osobnej ochrany či ochrany svojho okolia.

Na základe dopytu zo strany verejnosti , uchádzačov a objednávateľov našich kurzov, vieme flexibilne stanoviť dĺžky trvania niektorých kurzov v rámci jedno až viacdňovej formy. Aktuálne otvorené kurzy, ich trvanie a cenové relácie nájdete vždy v ponuke OTVORENÉ KURZY.


HRUBÝ OBSAH KURZU - I DŇOVÁ FORMA :

 • logistická príprava _ prostriedky individuálnej výstroje a výzbroje
 • základný výcvik streleckej prípravy _ manipulácia a použitie dlhej ručnej zbrane
 • základný výcvik použitia dostupných muničných pechotných prostriedkov
 • základná zdravotnícka príprava _ ošetrenie najčastejších bojových a nebojových poradení
 • spojovacia príprava _ nadviazanie a pravidlá rádiokomunikácie
 • individuálna taktická príprava _ základné spôsoby a formy pohybu po bojisku

 • HRUBÝ OBSAH KURZU - II DŇOVÁ FORMA :

 • ženijna príprava _ utajenie pôsobenia a maskovacie opatrenia
 • ženijna príprava _ spôsoby formovania obranných postavení a reakcie na varovné signály
 • základná pohotovostná príprava _ vedenie pozičnej obrany chránenej oblasti
 • RCHBO _ základná prevencia pred účinkami radiačných, chemických a biologických látok a použitie prostriedkov individuálnej ochrany
 • ženijna príprava _ základná prevencia a odhaľovanie nástražno - výbušných systémov a mín.


 • SPÄŤ NA MAPU KURZOV  OTVORENÉ KURZY  ...

  LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

  Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti záladných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

  VIAC INFO
  PRÍSPEVKY A AKTUALITY


  ...
  ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

  Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

  Čítať viac
  ...
  VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

  Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

  Čítať viac
  ...
  KDE ZAČAŤ ?

  Vzhľadom k širokému rozsahu tematických celkov výcviku, ktoré poskytujeme v rámci našej ponuky, často krát u mnohých vyplýva otázka "ktorým kurzom či kurzami začať".

  Čítať viac