- REGISTRÁCIA - LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021 -

Muž Žena

DÁTUM NARODENIA :


MENO :
  

PRIEZVISKO :
 

KRAJINA :


ADRESNÉ MENO :


ULICA A POPISNÉ ČÍSLO TRVALÉHO BYDLISKA :


MESTO :


PSČ :
 

TELEFÓNNE ČÍSLO :
 

E-MAIL :
 

FYZICKÉ  A ZDRAVOTNÉ OBMEDZENIA : (choroby, alergie, fyzické problémy, užívané lieky a pod...) V prípade že ste členom aliančného zoskupenia ACOS / SÍL SB či príslunšíkom silových a záchranných zložiek krajín V4 , túto skutočnosť je nutné pre uplatnenie zľavy uviesť do poznámky.

 SPÄŤ