Pricing example · Bootstrap

...

OBV - KURZ TAKTICKÉHO ODSUNU RANENÝCH

Kurz odborného bojového výcviku zameraný na postupy ošetrenia ranených osôb, ich prvotnej stabilizácie a zaistenia opatrení pre bezpečný odsun v podmienkach simulovanej konfliktnej zóny. Kurz je vedený formou jednodňového alebo dvojdňového nasadenia, podľa aktuálnej ponuky otvorených kurzov ACOS.

Odborné kooperačné kurzy vytvárajú podmienky pre nácvik a uplatnenie postupov väčších celkov a skupín, najmä zo strategického hľadiska pôsobenia. Tieto kurzy sú obzvlášť zamerané na schopnosti vzájomnej koordinácie a spolupráce medzi členmi jedného tímu a viacerých tímov zároveň a to počas plnenia úloh v rámci pôsobenia v podmienkach simulovaného bojového poľa, či simulovanej konfliktnej zóny.


HRUBÝ OBSAH KURZU :

 • teoretická príprava _ účel čiastočnej a úplnej stabilizácie ranených a kroky k docieleniu ich bezpečného a koordinovaného odsunu
 • teoretická a metodická príprava _ postupy zaistenia odsunu v zastavanom a otvorenom priestranstve
 • zdravotnícka príprava _ základné a pokročilé ošetrenie najčastejších bojových a nebojových poranení
 • metodický a praktický nácvik _ reakcie na prvotný incident so stratami, postupy určovania polohy narušiteľa, postupy potlačenia kontaktu
 • metodický a praktický nácvik _spôsoby posudzovania závažnosti bojových poranení, zaistenie odsunu ranených a zaistenie zhromaždiska prvotnej stabilizácie
 • taktická príprava _ nácvik reakcií a dril spôsobov vytvorenia podmienok pre odsun zranených v zastavanom a otvorenom priestanstve
 • taktická príprava _ intenzívne nasadenie a nácvik odsunu ranených počas činnosti hromadného pôsobenia v podmienkach simulovanej konfliktnej zóny so spôsobmi účinného riešenia najčastejších incidentov pechotným a motorizovaným spôsobom.


 • SPÄŤ NA MAPU KURZOV  OTVORENÉ KURZY  ...

  LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

  Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti záladných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

  VIAC INFO
  PRÍSPEVKY A AKTUALITY


  ...
  ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

  Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

  Čítať viac
  ...
  VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

  Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

  Čítať viac
  ...
  KDE ZAČAŤ ?

  Vzhľadom k širokému rozsahu tematických celkov výcviku, ktoré poskytujeme v rámci našej ponuky, často krát u mnohých vyplýva otázka "ktorým kurzom či kurzami začať".

  Čítať viac