Pricing example · Bootstrap

...

ŠPECIALIZOVANÝ VÝCVIK - KURZ ESKORTU CHRÁNENÝCH OSÔB :

Ozbrojený eskort subjektu je komplexný úkon poverených jednotlivcov či družstiev a jednotiek, ktorý obnáša presun osôb v režimoch nízkej, zvýšenej alebo vysokej pripravenosti cez sériu na seba nadväzujúcich priestorov prekonávaných počas osy presunu a to z primárneho miesta extrakcie až po cieľovú rovinu, ktorú predstavuje iný priestor, objekt či motorizovaný alebo mechanizovaný prostriedok. Pravidlá ozbrojeného eskortu sú dodržiavané neustále počas celej trasy až do momentu dopravenia chránenej osoby a jej následného odovzdania v cieľovom priestore.

Na základe dopytu zo strany verejnosti , uchádzačov a objednávateľov našich kurzov, vieme flexibilne stanoviť dĺžky trvania niektorých kurzov v rámci jedno až viacdňovej formy. Aktuálne otvorené kurzy, ich trvanie a cenové relácie nájdete vždy v ponuke OTVORENÉ KURZY.


HRUBÝ OBSAH KURZU :

 • teoretická príprava _ základné pravidlá ozbrojeného eskortu, plánovanie eskortných aktivít a osy presunu, určenie hesiel, signálov a zladenie koordinácie, určenie eskortných sledov, úloh, záložných trás či núdzových obranných postavení a funkcií
 • logistická príprava _ určenie postupov výstrojného a výzbrojného materiálu, vozidiel a ďalších doplnkov pre hladký priebeh eskortnej činnosti
 • taktická príprava _ výcvik eskortu chráneného subjektu cez zastavané priestranstvá, postupy prekonávania najčastejších bariér a účinné reakcie na najčastejšie incidenty
 • taktická príprava _ výcvik eskortu chráneného subjektu cez otvorené priestranstvá, prekonávanie bariér a uplatnenie účinných reakcií na najčastejšie incidenty v otvorených priestranstvách
 • taktická a kooperačná príprava _ zriadenie eskortného konvoja, formácie a úlohy eskortných vozidiel, zásady a správanie vozidiel eskortného konvoja počas presunu, riešenie najčastejších incidentov, striedanie vozidiel a evakuácia eskortného vozidla.

  SPÄŤ NA MAPU KURZOV • OTVORENÉ KURZY  ...

  LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

  Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti záladných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

  VIAC INFO
  PRÍSPEVKY A AKTUALITY


  ...
  ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

  Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

  Čítať viac
  ...
  VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

  Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

  Čítať viac
  ...
  KDE ZAČAŤ ?

  Vzhľadom k širokému rozsahu tematických celkov výcviku, ktoré poskytujeme v rámci našej ponuky, často krát u mnohých vyplýva otázka "ktorým kurzom či kurzami začať".

  Čítať viac