Pricing example · Bootstrap

...

ŠPECIALIZOVANÝ KURZ - HĹBKOVÝ PRIESKUM

Špecializovaný kurz hĺbkového prieskumu a pôsobenia kompaktných prieskumných družstiev v priestoroch konfliktných zón s uplatnením metód utajeného pôsobenia, skrytých presunov, pozorovacích aktivít a zberu dôležitých informácii či rekognoskácie terénu a terénnych podmienok. Výcvik hĺbkového prieskumu je komplexný celok obnášajúci množstvo postupov a informácií, čím je rozdelený do trojfázového pôsobenia, z čoho každé cvičné prieskumné nasadenie pripravuje absolventov v oblasti rôznych tematických celkov tejto problematiky.

Na základe dopytu zo strany verejnosti , uchádzačov a objednávateľov našich kurzov, vieme flexibilne stanoviť dĺžky trvania niektorých kurzov v rámci jedno až viacdňovej formy. Aktuálne otvorené kurzy, ich trvanie a cenové relácie nájdete vždy v ponuke OTVORENÉ KURZY.


HRUBÝ OBSAH VÝCVIKU PRVEJ FÁZY :

 • vojenská topografia _ určovanie vlastnej polohy, určovanie polôh cieľov, vytyčovanie trás, využívanie topografických pomôcok, čítanie máp a vojenských značiek NATO a orientácia v teréne
 • logistická príprava _ arzenálna a výstrojná príprava a oboznámenie so základným materiálom a výstrojnými súčiastkami, ktoré nesmú chýbať vo vybavení každej osoby pôsobiacej v prieskumnom družstve
 • teoretická príprava _ zloženie prieskumného družstva, systém prideľovania úloh, základné zásady a postupy činnosti prieskumných aktivít, rádiokomunikácia, zdieľanie informácii a zásady taktickej prípravy prieskumných celkov
 • ženijna príprava _ súbory maskovacích opatrení, správania a spôsoby utajeného pôsobenia
 • taktická príprava _ výcvik a výkon nepozorovaných presunov s využitím terénneho zloženia otvoreného priestranstva, uplatnenie prieskumných formácií a výkon prepátravích činností

 • HRUBÝ OBSAH VÝCVIKU DRUHEJ FÁZY :

 • spôsoby spracovania informácií, vyhodnocovanie informácii, príprava dlhodobého prieskumného pôsobenia, čítanie rozkazov
 • spôsoby zapustenia do terénu, infil a exfil, prepátravanie rozsiahlych oblastí
 • komplexné pôsobenie v rámci štandardného prieskumného nasadenia

 • HRUBÝ OBSAH VÝCVIKU TRETEJ FÁZY :

 • výkon pozorovacích aktivít pri dlhodobom pozorovacom pôsobení
 • určovanie priestorov pozorovania a pozorovacích stanovíšť , tvorba a zaujatie pozorovacích stanovíšť
 • systém prideľovania a striedania úloh v rámci pozorovacieho stanoviska
 • praktický výkon intenzívneho pozorovania, zberu a preposielania informácii a spôsoby únikov či opustenia pozorovacieho stanoviska


 • SPÄŤ NA MAPU KURZOV  OTVORENÉ KURZY  ...

  LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

  Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti záladných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

  VIAC INFO
  PRÍSPEVKY A AKTUALITY


  ...
  ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

  Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

  Čítať viac
  ...
  VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

  Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

  Čítať viac
  ...
  KDE ZAČAŤ ?

  Vzhľadom k širokému rozsahu tematických celkov výcviku, ktoré poskytujeme v rámci našej ponuky, často krát u mnohých vyplýva otázka "ktorým kurzom či kurzami začať".

  Čítať viac