Pricing example · Bootstrap

...

TAKTICKÝ KURZ - OTVORENÉ PRIESTRANSTVO

Taktický kurz pre otvorené priestranstvo je základným prostriedkom k príprave jednotlivcov v oblasti taktickej prípravy pechotného pôsobenia v rámci organizovaného tímu (družstva) či viacerých družstiev naraz. Tento kurz pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je zameraná na individuálne taktické návyky, ktoré sa neskôr preklápajú v druhej časti do skupinových návykov a reakcii. Účelom kurzu je najmä príprava družstiev na najčastejšie reakcie pri pôsobení v otvorenom priestranstve, realizácia úniku a odpútania pri plánovanom, alebo neplánovanom kontakte so subjektmi narušiteľa, vedenie základnej útočnej činnosti a pešie presuny mimo ciest a komunikácii. Dvojdňová forma kurzu je v nasledujúcom výcvikovom dni doplnená o výcvik peších presunov po komunikáciách, výkon patrolovacích aktivít a riešenie najčastejších incidentov počas presunov v otvorenom priestranstve.

Na základe dopytu zo strany verejnosti , uchádzačov a objednávateľov našich kurzov, vieme flexibilne stanoviť dĺžky trvania niektorých kurzov v rámci jedno až viacdňovej formy. Aktuálne otvorené kurzy, ich trvanie a cenové relácie nájdete vždy v ponuke OTVORENÉ KURZY.


HRUBÝ OBSAH KURZU - I DŇOVÁ FORMA :

 • strelecká príprava _ výcvik a uplatnenie režimov nízkej, zvýšenej a vysokej palebnej pripravenosti + pravidlá vedenia bojovej paľby
 • taktická príprava _ povelové a signálne techniky
 • taktická príprava _ postupy a spôsoby základnéj ofenzívnej činnosti družstva a manévrovacia činnosť
 • taktická príprava _ postupy a spôsoby úniku a odpútavania pri plánovanom, alebo neplánovanom kontakte
 • taktická príprava _ pravidlá a zásady presunov mimo komunikácií , základné pechotné formácie s nácvikom reakčných postupov na najčastejšie incidenty.

 • HRUBÝ OBSAH KURZU - II DŇOVÁ FORMA :

 • taktická príprava _ výcvik presunov po komunikáciách , prekonávanie križovatiek, nácvik reakcii na nástrel a kontakt
 • taktická príprava _ ústupové a únikové reakcie počas presunov po komunikáciách , spôsoby riešenia najčastejších incidentov
 • taktická príprava _ organizovanie, zásady a výkon patrolovacej činnosti.


 • SPÄŤ NA MAPU KURZOV  OTVORENÉ KURZY  ...

  LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

  Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti záladných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

  VIAC INFO
  PRÍSPEVKY A AKTUALITY


  ...
  ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

  Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

  Čítať viac
  ...
  VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

  Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

  Čítať viac
  ...
  KDE ZAČAŤ ?

  Vzhľadom k širokému rozsahu tematických celkov výcviku, ktoré poskytujeme v rámci našej ponuky, často krát u mnohých vyplýva otázka "ktorým kurzom či kurzami začať".

  Čítať viac