- REGISTRÁCIA - OTVORENÉ - KURZY -

SURVIVAL-ZÁKLADNÝ KURZ PREŽITIA

ZBV-KURZ BOJOVEJ PREVENCIE 

VEK :


MENO :
  

PRIEZVISKO :
 

KRAJINA :ULICA A POPISNÉ ČÍSLO TRVALÉHO BYDLISKA :


MESTO :


PSČ :
 

TELEFÓNNE ČÍSLO :
 

E-MAIL :
 

FYZICKÉ  A ZDRAVOTNÉ OBMEDZENIA : (choroby, alergie, fyzické problémy, užívané lieky a pod...) V prípade že ste členom aliančného zoskupenia ACOS / SÍL SB či príslušníkom siových a záchranných zložiek krajín V4 , túto skutoènosť je nutné pre uplatnenie zľavy uviesť do poznámky.

 SPÄŤ