- OBJEDNÁVKA - KURZY ACOS -


FORMA KURZU :
OBRANNÁ STREĽBA  ZÁKLADNÝ BOJOVÝ VÝCVIK

VÝCVIK BOJA V ZASTAVANÝCH PRIESTRANSTVÁCH

ODBORNÝ BOJOVÝ VÝCVIK  ŠPECIALIZOVANÝ VÝCVIK

SURVIVAL A PREŽITIE   TEAMBUILDING

UKÁŽKY A PREZENTÁCIE


MENO - OBJEDNÁVATEĽA :
  

PRIEZVISKO - OBJEDNÁVATEĽA:
 

KRAJINA :


ULICA A POPISNÉ ČÍSLO TRVALÉHO BYDLISKA :


MESTO :


PSČ :
 

TELEFÓNNE ČÍSLO :
 

E-MAIL :
 

POČET OSÔB
:
 

FYZICKÉ  A ZDRAVOTNÉ OBMEDZENIA : (choroby, alergie, fyzické problémy, užívané lieky a pod...) V prípade že ste členom aliančného zoskupenia ACOS / SÍL SB či príslunšíkom silových a záchranných zložiek krajín V4 , túto skutočnosť je nutné pre uplatnenie zľavy uviesť do poznámky.


 SPÄŤ