Pricing example · Bootstrap

...

LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti záladných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany, nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť, má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE KURZU :
Termín spustenia : 02.08.2021 Termín ukončenia : 08.08.2021
Dĺžka trvania : 7 kalendárnych dní v plnom rozsahu
Vekové požiadavky : 18 +
CENA KURZU : 100 až 130 eur na osobu.

REGISTRÁCIA


V RÁMCI KURZU SÚ ZABEZPEČENÉ PRVKY :

 • Stravovanie (raňajky , obedy a večere).
 • Ubytovanie (v podmienkach poľnej základne síl SB).
 • Poľná sanita pre výkon osobnej hygieny.
 • Základný výcvikový materiál (poľná batožina , nosný modulárny systém, ochranná prilba, cvičná dlhá ručná zbraň, a cvičné muničné prostriedky).
 • Dozor zdravotníckeho personálu.
 • Profesionálny dozor našich inštruktorov.
 • Profesionálny výcvikový program základného , odborného a operačného výcviku.
 • Obrovské množstvo autentických situácií na ktoré nezabudne nik z účastníkov kurzu :-)


 • ZÁKLADNÝ BOJOVÝ VÝCVIK LETNÉHO VOJENSKÉHO KURZU

  Fáza výcviku základných bojových zručností, ktoré sú podstatným základom návykov každej skupiny či jednotlivca v oblasti obrannej a bojove prípravy. Tieto zručnosti obsahujú súbory postupov a techník poradovej, zdravotníckej, spojovacej, ženijnej prípravy, prípravy v oblasti radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, základnú pohotovostnú prípravu a taktickú prípravu postupov na individuánej a skupinovej úrovni. Výcvik základných bojových zručností pripravuje absolventov v účinnom vyhodnotení nebezpečnej situácie a následnom uplatnení okamžitej reakcie pre zamedzenie dopadu nebezpečenstva, zaistenie osobnej ochrany či ochrany svojho okolia a získanie prevahy nad vzniknutou situáciou.  ...


  ODBORNÝ BOJOVÝ VÝCVIK LETNÉHO VOJENSKÉHO KURZU

  Odborný bojový výcvik vytvára podmienky pre nácvik a uplatnenie postupov väčších organizovaných celkov a skupín, najmä zo strategického hľadiska pôsobenia. Táto fáza je obzvlášť zameraná na schopnosti vzájomnej koordinácie a spolupráce medzi členmi jedného tímu a viacerých tímov zároveň a to počas plnenia úloh v rámci pôsobenia v podmienkach simulovaného bojového poľa, či simulovanej konfliktnej zóny.


  ...


  PSYCHICKÉ A FYZICKÉ ZOCELENIE: Počas celého trvania letného vojenského kurzu sú ako nepretržitá súčasť cvičenia vytvárané podmienky, pri ktorých dochádza k účinnému psychickému a fyzickému zoceleniu každého účastníka, čím sú posúvané osobnostné limity a odstraňované nežiadúce bloky, ktoré na ľuďoch zanechávajú podmienky dnešnej zhýčkanej spoločnosti.  ČO ĎALEJ ?
  Možnosti úspešného absolventa :

  Za úspešného absolventa letného vojenského kurzu (LVK) sa považuje ten, kto absolvuje kurz v plnom rozsahu a splní všetky výzvy psychického a fyzického charakteru a rovnako tak všetky výcvikom stanovené úlohy základnej, odbornej a operačnej prípravy.

  Každý úspešný absolvent LVK má možnosť vstúpiť do regulérnej alebo rezervnej posádky síl SB a stať sa plnohodnotným príslušníkom našej Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany. Uchádzač vstupujúci do organizácie touto cestou nemusí ďalej podstupovať žiadne vtupné kurzy prijímacieho procesu.

  Pokiaľ úspešný absolvent LVK nemá záujem o vstup do štruktúr síl SB, má možnosť prejsť letným vojenským kurzom v nasledujúcom kalendárnom roku a to na vyššej odbornej úrovni výcviku, či využiť ďalšie možnosti ponuky kurzov ACOS pre oblasť základného, odborného alebo špecializovaného výcviku ktoré sú realizované celoročne.


  ...


  POHYB CENY KURZU:
  Do spustenia letného vojenského kurzu je stanovených niekoľko cenových relácii ktoré začínajú na základnej sume 100 eur na osobu. Základná suma postupne rastie každým uplynulým mesiacom až do termínu spustenia kurzu po finálnu sumu 130 eur na osobu. Využite zľavu prvotnej registrácie a ušetríte !

  UPOZORNENIE !

  Poplatky uhrádzané vo výške stanovených cien sú použité na priebeh kurzu a to v smeroch zaobstarávania materiálu, stravy, muničných prostriedkov, poľných odevov, ubikačného materiálu a ďalších prvkov logistického materiálu. V dôsledku predbežných príprav kurzu a zaobstarávania materiálu pre narastajúci počet registrovaných uchádzačov, nie je možný návrat uhradenej ceny kurzu v prípade zrušenia vašej účasti.
  Úhradu ceny kurzu odporúčame vykonať hneď po vašej registrácii! V prípade že úhrada nebola vykonaná v mesiaci vašej registrácie, platí pre vás cena mesiaca, v ktorom vykonávate prevod platby za kurz.

  PLATOBNÉ ÚDAJE :

  ČÍSLO ÚČTU V IBAN FORMÁTE : SK08 8330 0000 0028 0194 6508
  VARIABILNÝ SYMBOL : 132312
  SUMA PREVODU : ( PODĽA MESIACA VAŠEJ REGISTRÁCIE )
  POZNÁMKA TRANSAKCIE : ( AK NIE JE ÚČET VEDENÝ NA VAŠE MENO - uveďte vaše meno a priezvisko )


  ...

  ALIANČNÁ ZĽAVA

  Ak ste členom domácej či zahraničnej partnerskej organizácie aliančného zoskupenia síl SB a ACOS alebo vykonávate stálu či dočasnú službu v silových a záchranných zložkách SR či krajín V4 , máme tu pre vás fixnú aliančnú zľavu ktorá ustanovuje vašu cenu za kurz na sumu 80 eur!


  POZNÁMKA :
  V takomto prípade je nevyhnutné svoju príslušnosť k organizácii či zložke štátneho aparátu uviesť do poznámky pri vašej registrácii a následne pri nástupe na kurz preukázať svoju príslušnosť platným dokladom, teda služobným preukazom.  OTVORENÉ KURZY  ...

  LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

  Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti záladných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

  VIAC INFO
  PRÍSPEVKY A AKTUALITY


  ...
  ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

  Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

  Čítať viac
  ...
  VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

  Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

  Čítať viac
  ...
  KDE ZAČAŤ ?

  Vzhľadom k širokému rozsahu tematických celkov výcviku, ktoré poskytujeme v rámci našej ponuky, často krát u mnohých vyplýva otázka "ktorým kurzom či kurzami začať".

  Čítať viac