Pricing example · Bootstrap

KURZY ZÁKLADNÉHO BOJOVÉHO VÝCVIKU...

KURZ BOJOVEJ PREVENCIE

Základné bojové zručnosti sú primárnym pilierom návykov každej skupiny či jednotlivca v oblasti obrannej a bojovej prípravy. Tieto zručnosti obnášajú súbory postupov a techník zdravotníckej, spojovacej a ženijnej prípravy, prípravy v oblasti radiačnej chemickej a biologickej ochrany, základnú pohotovostnú prípravu a taktickú prípravu postupov na individuálnej a skupinovej úrovni. Výcvik základných bojových zručností pripravuje absolventov v účinnom vyhodnotení nebezpečnej situácie a následnom uplatnení okamžitej reakcie pre zamedzenie dopadu nebezpečenstva a zaistenie osobnej ochrany či ochrany svojho okolia.

TERMÍN KURZU: 17.07. až 18.07.2021
DĹŽKA KURZU: Dva kalendárne dni.
CENA KURZU: 90 eur na osobu.
CENA KURZU V RÁMCI ALIANČNEJ ZĽAVY: 65 eur na osobu. IBAN: SK08 8330 0000 0028 0194 6508
VARIABILNÝ SYMBOL: 00001


VIAC O KURZE REGISTRÁCIA


...

KURZ BOJOVEJ PREVENCIE

Základné bojové zručnosti sú primárnym pilierom návykov každej skupiny či jednotlivca v oblasti obrannej a bojovej prípravy. Tieto zručnosti obnášajú súbory postupov a techník zdravotníckej, spojovacej a ženijnej prípravy, prípravy v oblasti radiačnej chemickej a biologickej ochrany, základnú pohotovostnú prípravu a taktickú prípravu postupov na individuálnej a skupinovej úrovni. Výcvik základných bojových zručností pripravuje absolventov v účinnom vyhodnotení nebezpečnej situácie a následnom uplatnení okamžitej reakcie pre zamedzenie dopadu nebezpečenstva a zaistenie osobnej ochrany či ochrany svojho okolia.

UŽ PREBEHLO


...

TAKTICKÝ KURZ - OTVORENÉ PRIESTRANSTVO

Taktický kurz pre otvorené priestranstvo je základným prostriedkom k príprave jednotlivcov v oblasti taktickej prípravy pechotného pôsobenia v rámci organizovaného tímu (družstva) či viacerých družstiev naraz. Tento kurz pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je zameraná na individuálne taktické návyky, ktoré sa neskôr preklápajú v druhej časti do skupinových návykov a reakcii. Účelom kurzu je najmä príprava družstiev na najčastejšie reakcie pri pôsobení v otvorenom priestranstve, realizácia úniku a odpútania pri plánovanom, alebo neplánovanom kontakte so subjektmi narušiteľa, vedenie základnej útočnej činnosti a pešie presuny mimo ciest a komunikácii. Dvojdňová forma kurzu je v nasledujúcom výcvikovom dni doplnená o výcvik peších presunov po komunikáciách, výkon patrolovacích aktivít a riešenie najčastejších incidentov počas presunov v otvorenom priestranstve.

UŽ PREBEHLOÚHRADA ZA KURZ - REGISTRÁCIA : Pre hladký priebeh zaradenia na kurz odporúčame vykonať finančnú úhradu ceny kurzu prevodom na účet ihneď po vašej registrácii. (Pokiaľ nie je účet z ktorého je vykonaný prevod vedený na Vaše meno, uveďte prosím vaše meno do poznámky prevodu).Variabilný symbol je uvedený pri každom otvorenom kurze jednotlivo.
IBAN : SK08 8330 0000 0028 0194 6508OTVORENÉ KURZY...

LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti záladných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

VIAC INFO
PRÍSPEVKY A AKTUALITY


...
ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

Čítať viac
...
VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

Čítať viac
...
KDE ZAČAŤ ?

Vzhľadom k širokému rozsahu tematických celkov výcviku, ktoré poskytujeme v rámci našej ponuky, často krát u mnohých vyplýva otázka "ktorým kurzom či kurzami začať".

Čítať viac