Pricing example · Bootstrap

ZĽAVY - ACOS


Naša spoločnosť v priebehu každého kalendárneho roka vystavuje na poskytované kurzy a udalosti niekoľko dočasných zliav, ktoré sú platné pre určité termíny registrovaných uchádzačov v stanovených mesiacoch a to na niektoré z našich kurzov. Platné zľavy a ich rozsah je uvedený vždy v popise otvorených kurzov, alebo v novinkách zliav. V rámci každého roka je však pre všetky druhy kurzov platná neustála aliančná zľava, týkajúca sa určitých záujmových skupín , organizácii či príslušníkov silových a záchranných zložiek....

ALIANČNÁ ZĽAVA

Nepretržitá zľava určená pre domáce či zahraničné partnerské organizácie aliančného zuskupenia SÍL SB a ACOS. Táto zľava sa však týka aj príslušníkov silových a záchranných zložiek Slovenskej republiky a krajín V4 a to v dočasnej či stálej štátnej službe. Aliančná zľava je platná počas celého roka a jej rozsah je definovaný v opise každého otvoreného kurzu zvlášť.


POZNÁMKA :
V takomto prípade je nevyhnutné svoju príslušnosť k organizácii či zložke štátneho aparátu uviesť do poznámky pri vašej registrácii a následne pri nástupe na kurz preukázať svoju príslušnosť platným dokladom, teda služobným preukazom.


VÝZVY - ACOS


Pre každého uchádzača a úspešného absolventa série našich kurzov máme stanovených niekoľko výziev, ktorých splnením dochádza k účinnému posunu každého jednotlivca v oblasti praktickej, vedomostnej, fyzickej a psychickej úrovne. Na základe úspešne zvládnutých výziev môže každý absolvent dosiahnuť určitý štatút prekonanej výzvy a osobnej pripravenosti a mimo nadobudnutých zručností získa mimoriadne ocenenie a ďalšie možnosti prejsť našimi kurzami, ktoré nie sú vo verejnej ponuke.


...

VÝZVA STATUSU - REGULAR

Základná výzva dosiahnutia maximálnej pripravenosti v oblasti základného bojového výcviku a primárnych schopností na priemernej individuálnej a skupinovej úrovni použitia zbrane, zručností a techník bojovej prevencie a taktickej prípravy v otvorenom priestranstve.

PODMIENKY VÝZVY - STATUS REGULAR :
Kurzy pištoľ / puška - úroveň stredne pokročilý LVEL - 4.
Výcvik základných bojových zručností - kurz bojovej prevencie.
Výcvik základných bojových zručností - taktický kurz pre otvorené priestranstvo


...

VÝZVA STATUSU - PROFESSIONAL

Druhý stupeň osobnej a skupinovej pripravenosti nadväzujúci ako pokračovanie zo statusu REGULAR a to najmä rozšírením svojich schopností v smere pôsobenia v zastavaných priestranstvách na základnej, štandardnej a odbornej úrovni. Úspešným zvládnutím tejto výzvy sa každý absolvent dostáva do stavu osobnej pripravenosti na úrovni zručností základného bojového výcviku, streleckej prípravy a pôsobenia v otvorených a zastavaných priestranstvách.

PODMIENKY VÝZVY - STATUS PROFESSIONAL :
Kurzy pištoľ / puška - úroveň stredne pokročilý LEVEL - 4.
Výcvik základných bojových zručností - kurz bojovej prevencie.
Výcvik základných bojových zručností - taktický kurz pre otvorené priestranstvo
Kurz boja v zastavaných priestranstvách - základný.
Kurz boja v zastavaných priestranstvách - štandardný.
Kurz boja v zastavaných priestranstvách - odborný.


...

VÝZVA STATUSU - ELITE

Výzva pre dosiahnutie elitných schopností použitia krátkej a dlhej ručnej zbrane v rámci dosiahnutia svojho maxima v streleckej príprave a použitia obrannej streľby. Táto výzva je však zameraná aj pre nadobudnutie účinných a pokročilých metód úspešným splnením základného kurzu prežitia a pokročilého kurzu - BOJ O ŽIVOT.

PODMIENKY VÝZVY - STATUS ELITE :
Kurzy pištoľ / puška - úroveň pokročilý a mimoriadna LVEL - 10.
Výcvik základných bojových zručností - kurz bojovej prevencie.
Výcvik základných bojových zručností - taktický kurz pre otvorené priestranstvo.
Kurz boja v zastavaných priestranstvách - zákaldný.
Kurz boja v zastavaných priestranstvách - štandardný.
Kurz boja v zastavaných priestranstvách - odborný.
Survival - základný kurz prežitia.
Survival - BOJ O ŽIVOT.


...

VÝZVA STATUSU - CORPS

Odborný bojový výcvik prináša so sebou ďalšiu výzvu pokročilej nadstavby odborných bojových zručností, ktoré pripravujú každého jej úspešného absolventa v skupinovom taktickom a kooperačnom pôsobení a uplatnení odborných techník a postupov na riešenie množstva najčasteších bojových situácii, kedy sú základné vedomosti na individuálnej a skupinovej úrovni absolútnou samozrejmosťou. Úspešným absolvovaním odborného bojového výcviku každý absolvent zažije hromadné pôsobenie a vzájomnú koordináciu niekoľkých jendotiek v podmienkach konfliktnej zóny na vlastnej koži.


PODMIENKY VÝZVY - STATUS CORPS :

 • Kurzy pištoľ / puška - úroveň stredne pokročilý LEVEL - 4.
 • Výcvik základných bojových zručností - kurz bojovej prevencie.
 • Výcvik základných bojových zručností - taktický kurz pre otvorené priestranstvo.
 • Kurz boja v zastavaných priestranstvách - základný.
 • Kurz boja v zastavaných priestranstvách - štandardný.
 • Kurz boja v zastavaných priestranstvách - odborný.
 • Odborný bojový výcvik - ofenzívny kooperačný kurz.
 • Odborný bojový výcvik - defenzívny kooperačný kurz.
 • Odborný bojový výcvik - kurz taktického odsunu ranených.


 • ...

  VÝZVA STATUSU - ESPRIT DE CORPS

  Vrcholný štatút dosiahnutia všetkých kurzov a výcvikových dní a hodín od základných bojových zručností cez dborný a špecializovaný výcvik a všetky kurzy prežitia. Úspešní absolventi tejto výzvy dosahujú absolútny vrchol svojej osobnej pripravenosti vo všetkých základných, odborných a špecializovaných úrovniach a sú schopní riešiť najčastejšie mimoriadne situácie kedykoľvek a na akomkoľvek mieste priamo za pochodu a počas diania s použitím bojových, či improvizovaných výstrojných a technických prostriedkov. Máš na dosiahnutie tejto výzvy aj ty ? Tak poď na to ! Staň sa pripraveným - patri k pripraveným.


  PODMIENKY VÝZVY - STATUS ESPRIT DE CORPS :

 • Kurzy pištoľ / puška - úroveň pokročilý a mimoriadna LEVEL - 10.
 • Výcvik základných bojových zručností - kurz bojovej prevencie.
 • Výcvik základných bojových zručností - taktický kurz pre otvorené priestranstvo.
 • Kurz boja v zastavaných priestranstvách - základný.
 • Kurz boja v zastavaných priestranstvách - štandardný.
 • Kurz boja v zastavaných priestranstvách - odborný.
 • Survival - základný kurz prežitia.
 • Survival - BOJ O ŽIVOT.
 • Odborný bojový výcvik - ofenzívny kooperačný kurz.
 • Odborný bojový výcvik - defenzívny kooperačný kurz.
 • Odborný bojový výcvik - kurz taktického odsunu ranených.
 • Špecializovaný výcvik - kurz hĺbkového prieskumu - úroveň 1 až 3.
 • Špecializovaný výcvik - reakčný výsadkový kurz.
 • Špecializovaný výcvik - kurz eskortu chránených osôb.
 • Letný vojenský kurz.
 • OTVORENÉ KURZY  ...

  LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

  Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti záladných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

  VIAC INFO
  PRÍSPEVKY A AKTUALITY


  ...
  ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

  Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

  Čítať viac
  ...
  VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

  Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

  Čítať viac
  ...
  KDE ZAČAŤ ?

  Vzhľadom k širokému rozsahu tematických celkov výcviku, ktoré poskytujeme v rámci našej ponuky, často krát u mnohých vyplýva otázka "ktorým kurzom či kurzami začať".

  Čítať viac