Pricing example · Bootstrap

ČÍM ZAČAŤ ?


Vzhľadom k širokému rozsahu tematických celkov výcviku, ktoré poskytujeme v rámci našej ponuky, často krát u mnohých vyplýva otázka "ktorým kurzom či kurzami začať". Väčšina aktivít našej ponuky je priortine zameraná na základný, odborný a špecializovaný výcvik čo znamená, že pri týchto kurzoch sú uplatňované postupy použitia dlhej či krátkej ručnej zbrane a postupy základných či odborných bojových zručností a základnej či pokročilej taktickej prípravy. Náš koncept kurzov je zostavený z štandardného bojového výcviku síl SB a domácich , zahraničných či medzinárodných silových zložiek. Tak ako v každom výcviku a bojovej príprave sú cvičenia zoradené do určitej postupnosti od úplných základov cez pokročilejšie a špecializované vedomosti a zručnosti. Tieto cvičenia a kurzy spolu s ich obsahom na seba v značnej miere vzájomne nadväzujú. Preto je pre každého jednotlivca a uchádzača o kurz ACOS nevyhnutné najskôr prejsť postupným základom ktorý sa neskôr odvíja do zložitejších kurzov.


...

ZÁKLADNÉ BOJOVÉ ZRUČNOSI

Pre získanie základných bojových zručností je najskôr nevyhnutné prejsť :
- základnou manipuláciou s dlhou ručnou zbraňou, ktorá je obsiahnutá v prvých KURZOCH OBRANNEJ STREĽBY , v KURZE BOJOVEJ PREVENCIE , v TAKTICKOM KURZE PRE OTVORENÉ PRIESTRANSTVO či v LETNOM VOJENSKOM KURZE aktuálneho kalendárneho roku.
- výcvikom základných bojových zručností, ktorý je obsiahnutý v KURZE BOJOVEJ PREVENCIE , V TAKTICKOM KURZE PRE OTVORENÉ PRIESTRANSTVO či v LETNOM VOJENSKOM KURZE aktuálneho roku.
Po získaní odporúčaných základných vedomostí a zručností vám vaša účasť na ďalších kurzoch odbornej a špecializovanej prípravy nebude robiť žiadny problém.
VÝNIMKY :
V rámci našej ponuky služieb sa na niektoré z kurzov vzťahujú v smere vzájomnej nadväznosti vedomostí určité výnimky vzhľadom k tomu, že výnimkové kurzy sú v určitej podstate a ich charaktere určenia odlišné od kurzov bojovej prípravy. Spravidla sa jedná najmä o kurzy ako sú : survival a prežitie , teambuildingové udalosti, kurzy sebaobrany a boja z blízka, zlaňovacie kurzy a kurz vzdušných zoskokov.OTVORENÉ KURZY...

LETNÝ VOJENSKÝ KURZ 2021

Domáca a zároveň medzinárodná udalosť zameraná na komplexný intenzívny bojový výcvik v oblasti záladných a odborných zručností, osobného fyzického a psychického rozvoja a zocelenia v podaní profesionálnych inštruktorov našej domobrany nebude chýbať ani v tomto roku ! Každý občan spĺňajúci základné vekové požiadavky a osobné normy kladené na bezúhonnosť a svojprávnosť má možnosť prejsť jedinečným letným vojenským kurzom. Práve táto udalosť sa stáva u mnohých úspešných absolventov kľúčom k progresívnemu posunu osobných limitov na vedomostnej, fyzickej, psychickej a reakčnej úrovni. Každý záujemca má možnosť prejsť kurzom bez akýchkoľvek záväzkov voči organizácii. POSUŇ SVOJ LIMIT AJ TY ! Pridaj sa a OBJAV SVOJ POTENCIÁL.

VIAC INFO
PRÍSPEVKY A AKTUALITY


...
ALIANCIA CIVILNO-OBRANNEJ SPOLUPRÁCE

Na základe deklarácie Národnej dobrovoľnej občianskej domobrany Slovenskí branci, vo veci prípravy občanov k obrane vlasti a výcviku reakcieschopnosti jednotlivcov či skupín na možné krízové situácie, naša domobrana otvára nové možnosti, ktorými poskytuje výcvik a prípravu širokej verejnosti bez podmienok členstva v silách SB. Možnosti tejto príprvy sú realizované vo forme kurzov prostredníctvom spoločnosti ACOS ( Aliancia civilno - obrannej spolupráce ).

Čítať viac
...
VIRTUÁLNY PRIJÍMACÍ PROCES SÍL SB

Prejdite nezáväzným virtuálnym procesom prijímacieho konania do štruktúr našej domobrany kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob vám poskytne dostatočný priestor zistiť o možnostiach vášho pôsobenia v silách SB a urýchli tak vaše zaradenie v prípade že ste sa rozhodli stať jedným z nás.

Čítať viac
...
KDE ZAČAŤ ?

Vzhľadom k širokému rozsahu tematických celkov výcviku, ktoré poskytujeme v rámci našej ponuky, často krát u mnohých vyplýva otázka "ktorým kurzom či kurzami začať".

Čítať viac